Kodalyowskie Inspiracje II
Pod redakcją Mirosławy Jankowskiej
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 246
Warszawa 2008 r.
ISBN 978-83-61489-24-5
15 zł
Kodalyowskie Inspiracje II
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Książka wydana na 25-lecie ruchu kodalyowskiego w Polsce. Opisane są w niej doświadczenia polskich nauczycieli muzyków, ich sukcesy, ale także i porażki. Znajdują się tu teksty Barbary Kamińskiej, Wojciecha Jankowskiego, Barbary Stencel oraz innych. Autorzy poświęcają wiele miejsca podstawom „metody Kodálya”, klasom kodalyowskim, wykorzystaniu „metody” w szkołach muzycznych i chórach.