Agata Sapiecha
Mowa dźwięków w muzyce XVII wieku
Interpretacja wybranych utworów Kaspara Förstera juniora i jego mistrzów
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 174
Warszawa 2011 r.
ISBN 978-83-61489-21-4
pozycja niedostępna
Mowa dźwięków w muzyce XVII wieku
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Z recenzji wydawniczej dr hab. Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej, prof. IS PAN:

Książka Agaty Sapiechy ma dwóch głównych bohaterów> Pierwszym jest gdański kompozytor Kaspar Förster junior (1616-1673), ukazany jako obywatel Europy, twórca posługujący się w swoich utworach środkami kompozytorskimi znanymi mu dobrze z dorobku jego mistrzów, którymi byli Giacomo Carissimi i Marco Scacchi, ale także czerpiący inspiracje z innych źródeł, mający wpływ na przemiany języka kompozytorskiego w Europie Północnej epoki przedbachowskiej.

Drugim bohaterem pracy jest sama Agata Sapiecha, która, pisząc w pierwszej osobie, pokazuje proces powstawania pod jej artystycznym kierownictwem płyty Kaspar Förster jr. Mistrzowie i uczeń. Decyzje dotyczące wyboru repertuaru i jego układu, obsady, stroju i konkretnych rozwiązań wykonawczych popiera silnymi argumentami, powołując się na autorytety działających w baroku praktyków i teoretyków muzyki, piśmiennictwo muzykologiczne oraz własne doświadczenia wykonawcze.