Danuta Dobrowolska-Marucha
Jak słuchać aby słyszeć
Szkice z metodyki kształcenia słuchu
Wydanie pierwsze
Seria: Z Prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu
Format: B5
Warszawa-Bydgoszcz 2012 r.
ISBN 978-83-61489-30-6
nakład wyczerpany
Jak słuchać aby słyszećJak słuchać aby słyszećJak słuchać aby słyszećJak słuchać aby słyszećJak słuchać aby słyszećJak słuchać aby słyszeć
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Jak słuchać aby słyszeć? Jak słuchać aby słyszeć szybko, aby słyszeć to co najważniejsze w utworze muzycznym? W niniejszej publikacji Autorka stara się odpowiedzieć na te pytania, przedstawiając praktyczne wskazówki dotyczące wybranych zagadnień metodyki kształcenia słuchu.

Z uwagi na wygodę Czytelnika, całość publikacji zastała podzielona na dwie części. Do każdej z nich dołączono dwie płyty CD.

Książki dostarczają bogatego materiału muzycznego - 354 przykłady muzyczne na 4 płytach CD - i mogą stanowić cenną pomoc w pracy dydyaktycznej nauczyciela kształcenia słuchu na wszystkich poziomach nauczania.

Książka powstała przy współpracy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.