Barbara Kamińska, Halina Kotarska
Średnia miara słuchu muzycznego
Wydanie drugie poprawione
Format: B5
Ilość stron: 88
Warszawa 2008 r.
ISBN 978-83-61489-44-3
70,- zł
Średnia miara słuchu muzycznegoŚrednia miara słuchu muzycznego
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Edwin E. Gordon, emerytowany profesor Temple University i University of South Carolina, to jeden z bardziej znanych psychologów i pedagogów muzyki. Jest twórcą teorii uczenia się i nauczania muzyki od najwcześniejszych lat życia. Jest autorem prac naukowych, podręczników do nauki muzyki oraz siedmiu standaryzowanych testów zdolności i osiągnięć muzycznych.


Test Średnia miara słuchu muzycznego przeznaczony jest do pomiaru zdolności muzycznych (melodycznych i rytmicznych) dzieci w wieku 6-9 lat. Test ten ma służyć nauczycielom i rodzicom do obiektywnej oceny zdolności muzycznych dzieci, tak aby każdemu z nich można było zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju muzycznego. Test jest przystosowany do badań grupowych, można jednak stosować go również w badaniach indywidualnych. Nie wymaga żadnego formalnego wykształcenia muzycznego, ani też umiejętności czytania, pisania i liczenia.


Średnia miara słuchu muzycznego składa się z dwóch części: testu Melodii i testu Rytmu. Całość nagrana jest na płycie kompaktowej. Nagranie każdego testu trwa około 12 minut.


Wszystkie informacje i materiały niezbędne do prowadzenia badań zawarte są w zestawie, na który składają się:

  1. Podręcznik do polskiej standaryzacji testu (Barbara Kamińska, Halina Kotarska Średnia miara słuchu muzycznego. Podręcznik do testu Edwina E. Gordona. Standaryzacja polska Warszawa, 2000, AMFC, CEA);
  2. Oryginalny podręcznik E. E. Gordona (Edwin E. Gordon Podstawowa miara słuchu muzycznego i Średnia miara słuchu muzycznego. Testy uzdolnień muzycznych dla dzieci w wieku 5-9 lat. Podręcznik, tłumaczenie: Helena Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa, 1999, AMFC, CEA);
  3. Płyta kompaktowa z nagraniem testu;
  4. Arkusze odpowiedzi (10 sztuk do testu Melodii i 10 sztuk do testu Rytmu);
  5. Szablony do obliczania wyników (4 sztuki)
  6. Karta profilowa

Testy melodii (pdf)

Testy rytmu (pdf)

Test jest sprzedawany wyłącznie szkołom muzycznym wszystkich typów i stopni, a także nauczycielom muzyki i psychologom po przedstawieniu uprawnień.

Test dostępny tylko w Wydawnictwie UMFC. Zamówienia proszę składać drogą mailową, wysyłając wiadomość pod adres agnieszka.cichocka@chopin.edu.pl