Józef Elsner Msza F-dur op. 41
Pod redakcją Piotra Maculewicza
Wydanie pierwsze
Format: 325x245
Ilość stron: 140
Warszawa 2013 r.
150,- zł
Józef Elsner Msza F-dur op. 41
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Msza F-dur op. 41 to jedna z najokazalszych i najpiękniejszych mszy w Elsnerowskiej spuściźnie.

Dzieło zachowało się w postaci kilku odpisów z XIX wieku. Podstawą niniejszej edycji jest rękopis złożony w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym (sygn. WTM R 1170), zawierający przekaz dzieła w najbardziej okazałej obsadzie i z najbardziej szczegółowymi oznaczeniami wykonawczymi.

Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina niniejszym wydaniem kontunuuje publikację dzieł pierwszego rektora swojej Alma Mater - kompozytora i pedagoga - Józefa Elsnera.

Do wydanej drukiem partytury Mszy F-dur op. 41, dołączona została płyta CD z kompletnym materiałem nutowym (partytura, głosy, wyciąg fortepianowy) wszystkim zainteresowanym wykonawcom do swobodnego użytku.

 


Mass in F-major op. 41 is one of the most sumptuous and most beautiful in the Elsnerian lagacy.

Mass has come down to us in a number od nineteenth-century copies. The present edition takes as its basis manuscript WTM R 1170, which transmits the version with the most imposing number of parts and the most detailed performance markings.

The Press of the Fryderyk Chopin University of Music continues publication of the works of the first Rector of its Alma Mater. A significant new feature of this edition is to make available on CDs (included with the published scores) the complete set od sheet music, to be freely used by all those interested in performing these works.

Msza e-moll op. 88