Małgorzata Rosochacka
Tadeusz Paciorkiewicz
Życie. Działalność. Twórczość
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 580
Warszawa 2013 r.
ISBN 978-83-61489-36-8
35,-
Tadeusz Paciorkiewicz
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Monografia Tadeusza Paciorkiewicza - kompozytora wybitnego i uznanego, którego utwory wykonywano na wielu estradach w kraju i za granicą - składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono w ujęciu chronologicznym jego życie, nieprzeciętną działalność zawodową, społeczną i pedagogiczną. W drugiej podjęto próbę periodyzacji i analizy twórczości kompozytorskiej w oparciu o podział na: formy i gatunki, melodykę, harmonikę, metrum, rytm, fakturę, agogikę, dynamikę, artykulację, technikę brzmieniową, ekspresję. Całość spinają Wstęp i Zakończenie zakreślające granice życia Paciorkiewicza oraz rzucające na nie dodatkowe światło przez wskazanie niektórych zjawisk społecznych i politycznych początku i końca XX wieku.

Do pracy dołączono obszerne aneksy, m.in. katalogi twórczości, nagrań, wykonawców, nagród, udziału w festiwalach i jury konkursów muzycznych.

W serii znalazły się także książki o Romanie Maciejewskim i Augustynie Blochu.