Maja Metelska-Räsänen
"Balthazar" Zygmunta Krauzego.
Od partytury do wykonania
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 96
Warszawa 2013 r.
ISBN 978-83-61489-50-4
18,- zł
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Z Przedmowy Profesora Antoniego Wita, Dyrektora Filharmonii Narodowej w Warszawie:

"(...) wystawienie nowej opery kompozytora [Zygmunta Krauzego - przyp. Wydwanictwo], który ma w tym zakresie już spory dorobek jest wydarzeniem, które zasługuje nie tylko na odnotowanie od strony muzycznej i teatralnej, ale i na pogłębioną analizę jej zawartości artystycznej i problemów wykonawczych. Przedłożona praca spełnia to zadanie będąc przy tym - według mojej orientacji - jedyną, albo jedną z nielicznych prac o podobnym charakterze dotyczących polskiej sceny opery współczesnej. (...)

Jestem przekonany, że każdy dyrygent zajmujący się polską operą współczesną, a także teoretyk, czy też muzykolog analizujący współczesną twórczość, znajdzie w tej pracy materiał godny zainteresowania."

Publikacja poświęcona jest dziełu artystycznego wykonania opery z punktu widzenia interpretacji dyrygenckiej. Przedstawia specyficznie złożoną aktywność dyrygenta, jaka występuje w realizacji dzieła muzycznego w formie opery - podczas tworzenia interpretacji i poszukiwania środków do rozwiązania konkretnych kwestii wykonawczych. Omawiana realizacja służy przekazaniu publiczności kreacji artystycznych dzieła w postaci, w której następuje uchwycenie właściwej tej operze uniwersalnejw swoim wymiarze myśli o takich wartościach, jak wolność i jej utrata, zniewolenie, potępienie i kara - nawiązującej poprzez libretto Ryszarda Peryta do myśli Stanisława Wyspiańskiego - ze swoiście pełnym intelektu i ekspresji duchem muzyki Zygmunta Krauzego.