Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia
Pod redakcją Wojciecha Nowika
Wydanie pierwsze
Seria: Topos narodowy
Format: B5
Ilość stron: 324
Warszawa 2013 r.
ISBN 978-83-61489-27-6
25,-
Topos narodowy  w muzyce polskiej międzywojnia
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Tom zawiera prace będące pokłosiem konferencji, która obyła się w listopadzie 2009 roku. Obejmuje bloki tematyczne związane z historią Polski dwudziestolecia międzywojennego, przemianami kultury owego czasu, poszczególnymi dziedzinami sztuki: literaturą, malarstwem, teatrem, nade wszystko jednak - z rodzimą muzyką.

Zwrócono uwagę m.in. na sposoby integracji kulturowej społeczeństwa, próby powołania do życia nowych forma funkcjonowania i propagowania muzyki oraz przemiany zachodzące w szkolnictwie muzycznym. Wskazano także na rolę i zadania rodzimej sztuki w propagowaniu polskości i promowaniu za granicą kultury odrodzonego państwa; ukazano rozmaite jej nurty i przedstawicieli, w tym także nawiązujących do uniwersalizmu europejskiego.

Do tomu dołączono płytę CD z nagraniami z koncertu "Ze skarbnicy kameralistyki polskiej międzywojnia", który dopełnił muzycznie refleksję naukową.