Jerzy Liban z Legnicy. Opera omnia
Pod redakcją Jana Węcowskiego
Wydanie pierwsze
Format: 215x300
Ilość stron: 108
Warszawa-Legnica 2013 r.
40,-
Jerzy Liban z Legnicy. Opera omnia
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Niniejsza publikacja - autorskie opracowanie Jana Węcowskiego - ma charakter popularyzatorski, z założenia stanowić ma podstawę do wykonań utworów Jerzego Libana przez różne zespoły, w tym nieprofesjonalne.

W świetle kompozycji prezentowanych w tej publikacji Jerzy Liban jawi się jako utalentowany twórca, sprawnie operujący zarówno homofonią (nota contra notam) jak i stylem imitacyjno-polifonicznym, cechuje go też uwrażliwianie na ekspresję i prozodię tekstu.

Ten renesansowy polski kompozytor, znany dotychczas głównie badaczom i muzykologom, z pewnością zasługuje na szersze grono odbiorców - zespołów wokalnych i ich dyrygentów.