Kształcenie słuchu. Historia - Teoria - Praktyka
Działalność Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu w latach 1995-2012
Pod redakcją Danuty Dobrowolskiej-Maruchy
Wydanie pierwsze
Seria: Z Prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu
Format: B5
Ilość stron: 392
Warszawa 2015 r.
ISBN 978-83-61489-66-5
25,- zł
Kształcenie słuchu. Historia - Teoria - PraktykaKształcenie słuchu. Historia - Teoria - PraktykaKształcenie słuchu. Historia - Teoria - PraktykaKształcenie słuchu. Historia - Teoria - Praktyka
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Publikacja jest opisem działalności Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu - jedynej tego typu komówrki merytorycznej o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającej nauczycieli akademickich z siedmiu wyższych uczelni muzycznych w Polsce.