Narodowa arytmia
Nurt patriotyczny w twórczości artystów polskich w czasach zaborów
Pod redakcją Wioletty Miłkowskiej
Wydanie pierwsze
NOWOŚĆ
Format: B5
Ilość stron: 192
Warszawa 2016 r.
ISBN 978-83-61489-78-8
20,- zł
Narodowa arytmiaNarodowa arytmia
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Z artykułu Ilony Dulisz O polski kraju święty. Idee niepodległościowe w pieśniach Feliksa Nowowiejskiego:

Wydarzenia historyczne związane z rozbiorami ziem polskich przez Rosję, Prusy i Austrię oraz sytuacja polityczno-społeczna kraju w okresie od zaborów w 1772 roku do odrodzenia się narodu polskiego w 1918 roku, a także dalsza walka na mocy traktatu wersalskiego o granice Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości znalazły wielorakie odbicie w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce. Utrata suwerenności państwowej, walka o wolność i zachowanie polskiej tożsamości na stałe wpisały się w wytwory kultury, często decydując o ich istocie, formie i treści. Kultura polska pod zaborami, poza swą oczywistą wartością duchową, przyjęła funkcję podtrzymania świadomości narodowej Polaków, kreowania właściwych postaw obywatelskich. Niejednokrotnie była jedynym orężem w walce o polskość.