Magdalena Dziadek
Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu
Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810-2010. Tom II 1945-2010
Wydanie pierwsze
NOWOŚĆ
Format: B5
Ilość stron: 1010
Warszawa 2016 r.
ISBN 978-83-61489-26-9
40,- zł
Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

W 2011 roku nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina ukazała się pierwsza część monografii Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810-2010. Jej druga część, obejmująca lata 1945-2010, została opracowana według analogicznych założeń. Punktem wyjścia była więc obszerna kwerenda źródłowa, przeprowadzona w Archiwum UMFC, uzupełniona lekturą rozmaitych źródeł pomocniczych, w tym prasowych oraz rozmowami ze świadkami. Autorka ponownie starała się powiązać sprawozdanie dotyczące poszczególnych aspektów dziejów placówki z rekonstrukcją tła hisorycznego, ukazując wpływ przemian politycznych i społecznych zachodzących w Polsce w XX i na początku XXI wieku na losy uczelni jako całości, jak również na indywidualne życiorysy związanych z nią osób.