Teraz musicie całkiem przestawić myślenie
35 spojrzeń na muzykę i muzyków
Pod redakcją Magdaleny Dziadek
Wydanie pierwsze
NOWOŚĆ
Seria: Muzyka Sztuka Nauka
Format: A5
Ilość stron: 554
Warszawa 2016 r.
ISBN 978-83-61489-74-0
20,- zł
Teraz musicie całkiem przestawić myślenieTeraz musicie całkiem przestawić myślenie
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Publikacja stanowi antologię tesktów o muzyce i muzykach. Jej zalążkiem były prace doktorantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prezentowane przez nich na uczelnianej konferencji w 2007 roku. Na prośbę redaktorki powstał następnie korpus wypowiedzi doktorantów dotyczących kontrowersyjnego wystąpienia Karlheinza Stockhausena po tragedii World Trade Center w Nowym Jorku. Wyjęte z tego wystąpienia słowa, użyte w tytule niniejszej publikacji, stały się pozytywną inspiracją kolejnych prac, napisanych przez pedagogów UMFC i osoby współpracujące z Uczelnią. W ten sposób powstał zbiór prezentujący obecny stan umysłów polskich muzyków i muzykologów. Jest on wewnętrznie różnorodny, obejmuje zarówno prace o charakterze historycznym i analitycznym, jak i eseje z pogranicza refleksji o muzyce oraz filozofii, antropologii, psychologii i socjologii.