Musica Intellectualis Tom 1
Droga artysty
Pod redakcją Ewy Skardowskiej, Eugenii Rozlach, Emilii Dudkiewicz
Wydanie pierwsze
NOWOŚĆ
Seria: Musica Intellectualis
Format: 205x265
Ilość stron: 180
Warszawa 2017 r.
ISBN 978-83-61489-95-5
25,- zł
Musica Intellectualis Tom 1Musica Intellectualis Tom 1Musica Intellectualis Tom 1Musica Intellectualis Tom 1
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Pierwszy tom serii wydawniczej Musica Intellectualis pt. Droga artysty. Otwierają go refleksje i szkice wybitnych artystów i pedagogów: Romana Lasockiego, Sławomira Tomasika, Jerzego Marchwińskiego, a także Ewy Skardowskiej. Następnie prezentowane są sylwetki dwojga kompozytorów: zaprzyjaźnionego z Chopinem Józefa Nowakowskiego i Katarzyny Arnhold - w kontekście jej inspiracji muzyką południowych Indii. 

Dział Studia zawiera artykuły naukowe Małgorzaty Waszak (W kręgu oper Krzysztofa Pendereckiego. Dialog tradycji ze współczesnością), Marcina T. Łukaszewskiego (Technika wariacyjna w polskich wariacjach fortepianowych w latach 1900–2010), Marty Dziewanowskiej-Pachowskiej (Dźwięki muzyczne i niemuzyczne. Między percepcją a refleksją) i Anhony’ego Grittena z Royal Academy of Music w Londynie (Raport z archipelagu badań artystycznych).

Rozważania na temat sztuki wykonawczej i zagadnień dotyczących kształcenia podejmują Robert Cieśla i Marcin T. Łukaszewski.

Ostatnia część, Varia, uzupełnia tematykę publikacji o sprawozdania z konferencji, recenzje płyt i książek oraz rozmowy z muzykami.