Ewa Wilczyńska
Ćwiczenia do kształcenia słuchu
Wybór z utworów Karola Szymanowskiego
Wydanie trzecie poprawione
Seria: Z Prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu
Format: A4
Ilość stron: 200
Warszawa 2008 r.
ISBN 078-83-89444-94-3
30 zł
Ćwiczenia do kształcenia słuchu
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Od Autora:


Do podjęcia pracy nad zbiorem ćwiczeń do kształcenia słuchu zaczerpniętych z utworów Karola Szymanowskiego skłoniły mnie dwa powody: przekonanie o ogromnej wartości utworów Szymanowskiego jako źródła ćwiczeń rozwijających słuch muzyczny oraz stwierdzenie, iż twórczość największego po Chopinie polskiego kompozytora jest wciąż jeszcze w niedostateczny sposób wykorzystywana w dydaktyce kształcenia słuchu.
Podręcznik zapoznaje ucznia z fragmentami utworów ze wszystkich okresów twórczości kompozytora, reprezentujących różne gatunki – od muzyki solowej i kameralnej aż do wielkich dzieł symfonicznych i wokalno–instrumentalnych. Poprzez różnorodne formy ćwiczeń(analiza, zapis, realizacja) uczeń rozwija umiejętności służące doskonaleniu dyspozycji słuchowych.