Książę muzyki naszej
Twórczość Stanisława Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej
Pod redakcją Tomasza Baranowskiego
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 198
2008 r.
ISBN 978-83-61489-20-7
30 zł
Książę muzyki naszej
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Książkę można nabyć w Księgarni Muzycznej Wydawnictwa UMFC

 

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wzrost zainteresowania muzyką Stanisława Moniuszki. Na mapie imprez kulturalnych Polski pojawiły się nowe, organizowane regularnie festiwale, poświęcone twórczości kompozytora; niemal wszystkie polskie sceny muzyczne przypomniały wiele oper, często w bardzo współczesnych inscenizacjach. To nowe odczytanie dzieła twórcy Strasznego dworu, jakie obserwujemy w życiu muzycznym, przenika w sferę naukowej refleksji badaczy, przede wszystkim muzykologów i historyków kultury.

Niniejszy tom zawiera najnowsze prace o tematyce moniuszkowskiej, z których wyłania się nowy obraz wielkiego dziedzictwa, niekiedy podważający dotychczasowe stereotypy. Układ zamieszczonych w książce rozpraw odpowiada systematyce gatunkowej twórczości Moniuszki, uzupełnionej problematyką jej recepcji. Autorzy skoncentrowali się głównie na aspektach analitycznych i historycznych poszczególnych dzieł lub dziedzin Moniuszkowskiej spuścizny, a także na zagadnieniach dwudziestowiecznych jej losów w Polsce i za granicą