Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli
Pod redakcją Małgorzaty Chmurzyńskiej
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 246
Warszawa 2007 r.
ISBN 978-83-89444-89-9
nakład wyczerpany
Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Niniejsza publikacja stanowi propozycję ujęcia problematyki kształcenia nauczycieli muzyki z perspektywy psychologii muzyki. Ponad stuletni dorobek badawczy tej dyscypliny jak do tej pory w niewielkiej mierze wykorzystywany jest w kształceniu muzycznym dzieci i młodzieży, a przede wszystkim - w kształceniu nauczycieli muzyki. Tymczasem potwierdza on, że każdy człowiek rodzi się z predyspozycjami do uczenia się języka muzyki w takim samym stopniu, w jakim przygotowany jest do uczenia mowy ojczystej, a rozwój muzyczny jest procesem całożyciowym. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie założeń psychologii rozwoju muzycznego w kontekście kształcenia nauczycieli muzyki.

Książka składa się z czterech części. Pierwsze trzy (Sytuacja muzyki i zawodu nauczyciela, Kształcenie nauczycieli muzyki, Rozwój muzyczny jako motyw przewodni kształcenia nauczycieli) zawierają 18 artykułów przedstawiających aktualny stan badań poszczególnych ośrodków akademickich (i nie tylko) nad problematyką kształcenia nauczycieli muzyki. Autorami są psychologowie muzyki, przedstawiciele kadry akademickiej kształcącej przyszłych nauczycieli muzyki, pedagodzy i psychologowie związani z edukacją muzyczną. Część IV stanowi sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji o charakterze forum dyskusyjnego „Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli”, która zorganizowana została przez Międzywydziałową Katedrę Psychologii Muzyki w listopadzie 2005 roku.