Mój warsztat artystyczny - mój warsztat pedagogiczny
Pod redakcją Zofii Konaszkiewicz
Wydanie drugie poprawione
Format: A5
Ilość stron: 128
Warszawa 2007 r.
ISBN 978-83-89444-77-6
14 zł
Mój warsztat artystyczny - mój warsztat pedagogiczny
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Prezentowana publikacja jest owocem sympozjum zorganizowanego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w 2004 r. Brali w nim udział artyści i pedagodzy tej uczelni. Problematyka sympozjum dotyczyła łączenia, a także wzajemnego przenikania się warsztatu artystycznego z warsztatem pedagogicznym.