Małgorzata Waszak
Karol Szymanowski - pierwszy rektor Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie
Wydanie pierwsze
Format: B6
Ilość stron: 184
Warszawa 2007 r.
ISBN 978083-89444-87-5
20 zł
Karol Szymanowski - pierwszy rektor Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Z recenzji wydawniczej prof. dr Mieczysławy Demskiej-Trębacz:


"Przedstawione do recenzji opracowanie, poświęcone pięcioletniemu epizodowi dziejów warszawskiej uczelni muzycznej jest wartościowym materiałem źródłowym. Przybliża ono moment ważki dla dzisiejszego kształtu edukacji muzycznej, gdy w nowych warunkach społeczno-politycznych, w dobie Drugiej Rzeczpospolitej, wybitni muzycy polscy wypracowywali nowy program i strukturę szkolnictwa artystycznego. Bezpośrednio włączył się w ten procesie Karol Szymanowski na przełomie lat 20.-30., jako dyrektor konserwatorium i pierwszy rektor wyższej szkoły muzycznej w Warszawie.
[...] Autorka uwzględniła dostępne źródła i opracowania, dotarła do interesujących dokumentów i archiwaliów, które w wojennej pożodze nie uległy zaprzepaszczeniu. Ujawniając je umożliwiła czytelnikowi wypracowanie własnego stanowiska w znanym sporze o kształt wyższego szkolnictwa muzycznego, w jakim uczestniczyli nasi poprzednicy, a w centrum którego znalazł się Karol Szymanowski".