Wojciech Jankowski
Dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty?
Wybór prac diagnostycznych, informacyjnych i porównawczych
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 304
Warszawa 2006 r.
ISBN 83-89444-62-3
nakład wyczerpany
Dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty?
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Z odautorskiego wstępu:

„No, więc dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty? (…)
Zaproponowany w książce wybór prac z dorobku autora ma za zadanie – z jednej strony –przybliżyć czy może nawet ułatwić Czytelnikowi samodzielne znalezienie takiej odpowiedzi. Z drugiej – udokumentować, na przykładzie tegoż wyboru, jak i jakimi drogami myślenia autor – a wraz z nim nader szeroki krąg osób podobnie myślących lub szukających odpowiedzi na podobne pytania (tak w kraju jak i w świecie) dochodził do własnej odpowiedzi, jak zawiłe czasami były to drogi i jak trudno było o ostateczną konkluzję. (...)
I dlatego zarówno wszelkie próby odpowiedzi na pytania typu: dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty?, jak i próby znalezienia sposobów na te kłopoty, zawsze są i będą niepełne; są i będą stanowiły ślady po drodze do ideału w dziedzinie wychowania muzycznego, nie zaś trwałe i jedyne rozwiązania w tym względzie. Choć – z drugiej strony - nawet takimi śladami przejść się czasem warto, czasem trzeba nawet nimi pójść możliwie daleko, choćby rezultatem tego miały być kolejne pytania. Można wtedy pocieszyć się zdaniem wielkiego humanisty, pisarza i klasyka współczesnego teatru, że to nie odpowiedź nas oświeca, ale pytanie (Eugene Ionesco)”.