Z zagadnień nauczania kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia
Pod redakcją Danuty Dobrowolskiej-Maruchy
Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
Format: B5
Ilość stron: 258
Warszawa 2007 r.
ISBN 978-83-89444-88-2
nakład wyczerpany
Z zagadnień nauczania kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Publikacja w całości poświęcona jest problematyce kształcenia słuchu w szkole muzycznej I stopnia. Znajdują się tu artykuły o zróżnicowanej treści, a także zbiór ćwiczeń oparty na cyklu utworów symfonicznych Camille'a Saint-Saënsa Karnawał zwierząt.
Artykuł dr Alicji Kozłowskiej-Lewny stanowi próbę naukowej podbudowy metodyki kształcenia słuchu w kwestii stosowania w dydaktyce metody absolutnej i relatywnej oraz możliwości wykształcenia u uczniów słuchu absolutnego.
Następne artykuły to komentarze metodyczne autorów podręczników. Komentarz metodyczny do podręcznika Solfeż elementarny dr Marii Wacholc. Podręcznikiem komplementarnym do Solfeżu elementarnegoDyktanda elementarne Marii Ćwiklińskiej i Małgorzaty Rogozińskiej.
Beata Michniewicz przedstawia metody pracy z dziećmi rozpoczynającymi naukę kształcenia słuchu.
Dr Barbara Stencel pisze o wykorzystaniu w dydaktyce piosenek dla dzieci Witolda Lutosławskiego.
Informacje o dwóch konkursach z zakresu kształcenia słuchu zawierają artykuły Ewy Stachurskiej i Ewy Wilczyńskiej oraz Anny Daniszewskiej.
Agata Kuchta przedstawia zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu na podstawie utworów C. Saint-Saënsa. Wprowadzenie jako materiału muzycznego fragmentów utworów symfonicznych, a także różnorakie typy ćwiczeń, czynią tę publikację niezwykle interesującą. Wszystkie ćwiczenia zarejestrowano na dołączonej do podręcznika płycie CD.