Szkoła muzyczna
Pod redakcją Zofii Konaszkiewicz
Wydanie pierwsze
Seria: Studia i Szkice
Format: A5
Ilość stron: 236
Warszawa 2009 r.
ISBN 978-83-61489-48-1
20 zł
Szkoła muzycznaSzkoła muzycznaSzkoła muzyczna
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Książkę można nabyć w Księgarni Muzycznej Wydawnictwa UMFC

 

Ze wstępu prof. Zofii Konaszkiewicz:

 

„Szkoły muzyczne w Polsce, które tak intensywnie rozwinęły się w okresie powojennym, stanowią wielki dorobek kulturalny. (...) Połączenie nauki gry na instrumencie z szerokim kształceniem ogólnomuzycznym dało w efekcie przygotowanie nie tylko instrumentalisty, ale wszechstronnego muzyka. Mimo wielkiego dorobku w zakresie kształcenia szkoły te nie doczekały się głębszej refleksji teoretycznej. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina pragnie stworzyć miejsce do naukowego i popularnonaukowego namysłu nad problematyką szkół muzycznych. Temu celowi ma służyć cykliczne wydawnictwo Szkoła muzyczna – studia i szkice.

Niniejsza książka jest pierwszą pracą nowej serii. Autorami zamieszczonych tekstów są przede wszystkim nauczyciele szkół muzycznych różnych szczebli, ale także student oraz rodzice dzieci uczęszczających do tego typu szkół. W tekstach omawiana jest problematyka psychologiczno-pedagogiczna, np. osobowościowe uwarunkowania pracy nauczyciela szkoły muzycznej, relacje z obserwacji lekcji nauki gry na instrumencie (...), motywacja do nauki i lęk przed szkołą u uczniów gimnazjum muzycznego, studia przypadków obrazujące problemy emocjonalne uczniów. Poruszane są także problemy dydaktyki. (...) Mamy nadzieję, ż praca okaże się interesująca i rozpocznie pogłębioną wymianę myśli na tematy związane ze szkolnictwem muzycznym.”