Krzysztof Lipka
Utopia urzeczywistniona
Metafizyczne podłoże treści dzieła muzycznego
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 300
Warszawa 2009 r.
ISBN 978-83-89444-98-1
40 zł
Utopia urzeczywistnionaUtopia urzeczywistnionaUtopia urzeczywistniona
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Książkę można nabyć w Księgarni Muzycznej Wydawnictwa UMFC

 

Krzysztof Lipka jest muzykologiem i historykiem sztuki, zainteresowanym szczególnie problematyką filozoficzną. (...) Autor zawsze zajmował się muzyką, a szczególnie zagadnieniami dotyczącymi pogranicza różnych dziedzin sztuki i powiązań muzyki z rozmaitymi obszarami życia społecznego, w tym nawet dość odległymi dyscyplinami naukowymi (medycyna, kosmologia), a także stosunkiem muzyki do zagadnień ontologicznych i metafizycznych. (...)

We Wstępie niniejszej książki, autor dokonuje skrótowego przeglądu historycznej myśli filozoficznej o muzyce i jej treści, by w Części I  zając się filozofami, którzy według jego opinii wypowiedzieli na temat istotnej treści muzyki czystej zdania zasadnicze. Wśród przytaczanych filozofów znajdują się: Immanuel Kant, Georg Hegel, Arthur Schopenhauer czy Roman Ingarden.

W Części II  Lipka prezentuje własne poglądy, prezentuje własne stanowisko wobec problemów, które poruszali filozofowie zaprezentowani w Części I.

Książka napisana jest językiem przystępnym. Umieścić można ją na pograniczu eseistycznego stylu literackiego. Jako taka może niewątpliwie służyć szerokiemu gronu fachowców, czytelników zainteresowanych estetyką, a także studentom uczelni artystycznych.