Marcin Bornus-Szczyciński, Andrzej Nowak, Michał Sławecki
Monodia
Wydanie pierwsze
Seria: Pieśń Polska
Format: A5
Ilość stron: 220
2008 r.
ISBN 978-83-89444-97-4
nakład wyczerpany
Monodia
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Ze wstępu prof. Małgorzaty Komorowskiej:

Projekt serii wydawniczej „Pieśń Polska – źródła, tradycje, współczesność” zrodził się na podstawie doświadczeń Międzyuczelnianych Konkursów Polskiej Pieśni Artystycznej, które Katedra Wokalistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina organizuje od blisko dwudziestu lat. Pomysłodawca konkursu, profesor Edmund Kossowski, postawił sobie za cel pokazanie wielkiego znaczenia pieśni w polskiej kulturze muzycznej.”

 

Tom pierwszy poświęcony jest monodii, czyli pieśni jednogłosowej, wykonywanej bez towarzyszenia instrumentów. Książka zawiera artykuły wybitnych znawców tego rodzaju pieśni. Dr Andrzej Nowak porusza kwestie społeczno-kulturowego uwarunkowania rozwoju monodii w średniowieczu. Marcin Bornus-Szczyciński analizuje poszczególne wykonania monodii przez studentów biorących udział w Międzyuczelnianym Konkursie Polskiej Pieśni Artystycznej. Natomiast Michał Sławecki bada główne aspekty śpiewu gregoriańskiego.

 

Do książki dołączone zostały dwie płyty CD. Na pierwszej zgromadzone zostały nagrania pieśni-monodii zarejestrowanych na konkursie i szczegółowo omówionych przez Marcina Bornusa-Szczycińskiego, druga płyta zawiera utwory odnoszące się do artykułu Michała Sławeckiego.