Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku
Pod redakcją Teresy Grzybkowskiej
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 260
Warszawa 2008 r.
ISBN 978-83-61489-28-3
Cena: 40 zł.
Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Publikacja stanowi plon drugiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Nauk Humanistycznych Akademii Muzycznej w Warszawie, która to konferencja odbyła się 3 listopada 2005 roku. Impulsem do tego spotkania stała się wystawa „Sons & lumières. Une histoire du son dans l’art. du XX siècle”, czynna 2004 i 2005 roku w paryskim Centre Pompidou.

Ponieważ w badaniach sztuki polskiej XX wieku problem światła i dźwięku nigdy nie zostal zbyt wyraźnie przedstawiony, organizatorzy konferencji zaprosili muzykologów, filozofów, historyków sztuki oraz badaczy teatru do dyskusji i wymiany myśli.