Kształcenie słuchu
Prezentacje - Konfrontacje
Pod redakcją Danuty Dobrowolskiej-Maruchy
Wydanie pierwsze
Seria: Z Prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu
Format: B5
Ilość stron: 334
Warszawa 2008 r.
ISBN 978-83-89444-95-0
40 zł
Kształcenie słuchu
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Publikacja zawiera teksty teoretyczne, omówienia polskich i zagranicznych podręczników do kształcenia słuchu, propozycje ciekawych ćwiczeń – między innymi poświęconych improwizacji i harmonice jazzowej.

 

Książka składa się z trzech części, w których zawarte są teksty omawiające poszczególne zagadnienia.

 

Część I – Systemy – Koncepcje – Metody

 

Część II – Polskie i zagraniczne podręczniki do kształcenia słuchu – komentarze autorskie i omówienia

 

Część III – Praktyka pedagogiczna – propozycje ćwiczeń i zadań