Izabela Targońska
Podstawy korekty błędów. Podręcznik do kształcenia słuchu
Wydanie drugie
Seria: Z Prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu
Format: A4
Warszawa 2008 r.
ISBN 978-83-89444-99-8
37 zł za komplet
Podstawy korekty błędów. Podręcznik do kształcenia słuchu
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Podręcznik składa się z dwóch części.
W części pierwszej znajdują się zbiory ćwiczeń i zadań w wersji przeznaczonej dla nauczyciela. Wersja ta nie może być oglądana przez uczniów, ponieważ znajdują się tam wszystkie rozwiązania "korekt błędów", które nauczyciel powinien mieć do wglądu podczas nauczania. Zbiory ćwiczeń i zadań poprzedzono szczegółowym komentarzem metodycznym wyjaśniającym cel "korekty błędów", charakterystykę zbioru ćwiczeń i zadań oraz metodę realizacji "korekty błędów".
W części drugiej znajdują się zbiory ćwiczeń z nierozwiązanymi przykładami do "korekty błędów" dla ucznia.