Klaudia Zwierz
Improwizacja fortepianowa Szabolcsa Esztényiego
Wydanie pierwsze
Format: A4
Warszawa 2007 r.
ISBN 978-83-89444-75-2
Improwizacja fortepianowa Szabolcsa EsztényiegoImprowizacja fortepianowa Szabolcsa Esztényiego