Krzysztof Knittel
Między rzeczywistością a kreacją
O przenikaniu świata realnego i rzeczywistości artystycznej na przykładzie cyklu utworów "tanie imitacje"
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 126
Warszawa 2010 r.
ISBN 978-83-61489-11-5
20 zł
Między rzeczywistością a kreacjąMiędzy rzeczywistością a kreacją
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Książkę można nabyć w Księgarni Muzycznej Wydawnictwa UMFC

 

 

Punktem wyjścia rozprawy Krzysztofa Knittla jest analiza własnej kompozycji na zespół kameralny i odtworzane z komputera dźwięki z fonosfery. Autor odwołuje się zarówno do arystotelesowskiej wersji pojęcia mimesis, jak i jego współczesnych odmian, konfrontując je z kategorią prawdziwości w sztuce.

Z recenzji Jacka Szerszenowicza:

"Rozprawa Krzysztofa Knittla wynika ze świadomości teoretycznej autora, zdolnego do ujęcia własnej twórczości w szerokim polu zjawisk artystycznych (obejmującym również dziedziny pozamuzyczne) przy jednoczesnej umiejętności analitycznego opisu twórczego i jego efektów."