Magdalena Stępień
Muzyka-Ruch-Forma
Wydanie pierwsze
Format: B5
Ilość stron: 118
Warszawa 2008 r.
ISBN 978-83-61489-32-0
nakład wyczerpany
Muzyka-Ruch-Forma
Książkę można nabyć w Księgarni Chopin University Press/efryderyk.pl

Ze wstępu autorki: „Praca składa się z trzech części. Część pierwsza dotyczy muzyki, jej istoty, zagadnienia formy muzycznej i relacji pomiędzy formą a treścią.  (...) Druga część pracy zajmuje się zagadnieniem ruchu. Omówione jest zjawisko ruchu, jego definicje oraz problematyka ruchu w muzyce. Sporo miejsca  zajmuje zarys historii przemian tańca w kulturze zachodniej oraz przedstawienie na tym tle metody stworzonej przez Jaques-Dalcroze’a. Na trzecią część pracy (...) składają się analizy zestroju ruchowo-muzycznego wybranych utworów.

Pracę uzupełnia płyta DVD z nagraniem interpretacji ruchowych omawianych utworów w wykonaniu studentek i absolwentek specjalności Rytmik Wydziału Edukacji Muzycznej.”