4 Canzony z archiwum farnego w Lewoczy (Słowacja)
Pod redakcją Agaty Sapiechy
Format: A4
Ilość stron: 66
Warszawa 2003 r.
nakład wyczerpany
4 Canzony z archiwum farnego w Lewoczy (Słowacja)