Informacje dla autorów

Propozycje publikacji do zamieszczenia w planie wydawniczym mogą zgłaszać jednostki organizacyjne UMFC oraz pojedyncze osoby i instytucje (także spoza Uniwersytetu).

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko (oraz dane kontaktowe) autora; dla dzieł zbiorowych – redaktora naukowego i ew. redaktora wydawniczego odpowiedzialnego za przygotowanie publikacji
  2. Tytuł i podtytuł pracy (może być roboczy)
  3. Informację o tematyce lub zawartości merytorycznej oraz charakterze publikacji (ujęcie w punktach-zagadnieniach, łącznie ok. 900–1800 znaków) i ew. spis treści
  4. Planowaną objętość (tekst główny – w arkuszach autorskich; materiał ikonograficzny, tabele, indeksy, itp. – w arkuszach wydawniczych)
  5. Informacje o rodzaju, ilości i powierzchni elementów wymagających dodatkowego nakładu pracy i zwiększenia kosztów (np.: kolorowe ilustracje, grafika nutowa, pendant w postaci płyty, baza danych, wkładki, wklejki, itp.)
  6. Termin złożenia kompletnego tekstu (z materiałami uzupełniającymi i ich opisem) do recenzji

Zgłoszenie powinno uzyskać rekomendację jednostki organizacyjnej UMFC właściwej w przedmiocie pracy proponowanej do publikacji.

W zgłoszeniu lub w rekomendacji powinno być wskazane źródło finansowania publikacji.

Teksty zgłaszane do publikacji podlegają recenzowaniu według jednolitego schematu:

  • artykuły do dzieła zbiorowego – recenzja wzór nr 1
  • publikacje zwarte – recenzja wzór nr 2
  • recenzja dodatkowa lub odwoławcza – recenzja wzór nr 3.

Tekst do recenzji (i ew. następnie do publikacji) powinien być złożony (sporządzony) zgodnie z „Normą wydawnictwa UMFC dla autorów”