Książki wydane w wybranej serii [Studia i Szkice]: